Zorgverzekering

In Nederland is het zo geregeld, dat je tot en met 8 dagen na de geboorte van je kindje kraamhulp krijgt. Mocht het om wat voor reden dan ook nodig zijn, dan kan dit worden verlengd naar 10 dagen zorg na de geboorte.

 

Elke zorgverzekering vergoedt standaard 49 uur kraamzorg verdeeld over 8 dagen. Na een keizersnede bijvoorbeeld, blijf je met je kindje 3 dagen in het ziekenhuis, je krijgt dan nog maximaal 7 dagen kraamzorg. Het aantal uren kraamzorg dat je krijgt, hangt af van een aantal factoren en wordt tijdens het intakegesprek bepaald aan de hand van Landelijk Indicatie Protocol (LIP). Bij de start van de zorg kan het aantal uren worden herzien en halverwege de kraamperiode wordt in overleg met het gezin, de verloskundige en de kraamverzorgende opnieuw gekeken of het aantal uren nog voldoet. Als het nodig is, wordt dit aangepast zodat je na 8 of 10 dagen zo fit als mogelijk de zorg alleen aankan. Ik werk samen met alle zorgverzekeringen.

Geef een reactie